Giới Thiệu Báo cáo tài chính là gì?

Thảo luận trong 'Thông Tin Giáo Dục' bắt đầu bởi vungochue, 22/12/14.

 1. vungochue

  vungochue New Member

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Báo cáo tài chính là gì?
  Mục đích của báo cáo tài chính

  Mục tiêu chủ yếu của báo cáo này là cung cấp thông tin hữu ích về tình hình chính của tổ chức cho những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế. Thông tin trên báo cáo kế toán tài chính chủ yếu được sử dụng bởi những người bên ngoài tổ chức như các nhà đầu tử, các chủ nợ, các cơ quan Nhà nước, khách hàng,… Để ra các quyết định đầu tư, cấp tín dụng, và các quyết định liên quan khác
  Hệ thống báo cáo tài chính

  Theo Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam, hệ thống báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp bao gồm bốn báo cáo sau đây:
  • Bảng cân đối kế toán.
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bản thuyết minh báo cao tài chính
  Theo chế độ kế toán Việt Nam, hệ thống báo cáo kế toán tài chính gồm báo cáo tai chính năm(được lập khi kết thúc năm tài chính) vào báo cáo kế toán tài chính quý. Hệ thốngbáo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Hệ thống báo cáo tài chính quý được được áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, và các doanh nghiệp khác có nhu cầu lập báo cáo tài chính quý
  Trách nhiệm lập, trình bày, và nộp báo cáo tài chính

  Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính

  • Kết toán trưởng phải có trách nhiệm tổ chức và thực hiện việc lập, trình bày,nộp, và công khai báo cáo kế toán tài chính theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
  • Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Các công ty, tổng công ty có các đơn vị kế toán trực thuộc, ngoài việc phải lập báo cáo kế toán tài chính năm của công ty, tổng công ty phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối năm tài chính dựa trên báo cáo kế toán tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc công ty, tổng công ty.
  • Các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán phải lập báo cáo kế toán tài chính quý dạng đầy đủ.
  • Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo kế toán tài chính hợp nhất giữa quý và báo cáo kế toán cuối năm theo quy định. Ngoài ra còn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh
  Trách nhiêm nộp báo cáo tài chính

  báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp phải lập và nộp vào cuối quý, cuối năm tài chính cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cho doanh nghiệp cấp trên theo quy định. Trường hợp có công ty con thì phải gửi kèm theo bản sao báo cáo kế toán tài chính cùng quý, năm của công ty con. thời hạn nộp thuế 2014
  Thời hạn nộp báo cáo tài chính

  • báo cáo tài chính quý: thời hạn gửi báo cáo kế toán tài chính quý chậm nất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Đối với tổng công ty, thời hạn gửi báo cáo tài chính quý chậm nhất là 45 ngày kế từ ngày kết thúc quý.
  • báo cáo kế toán tài chính năm: Các doanh nghiệp hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc tổng công ty và các doanh nghiệp hạch toán độc lập không nằm trong các tổng công ty, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đối với tổng công ty, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
  Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

  Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21″ Trình bày báo cáo tài chính” Quy định các yêu cầu cần phải tuân thủ khi lập và trình bày báo cáo tài chính như sau:

  • trung thực và hợp lý.
  • Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra các quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy.
   
 2. ruaconx11

  ruaconx11 New Member

  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1

Chia sẻ trang này